İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere'de ilköğretim

İngiltere’deki ilkokul eğitimi genellikle 5 ila 11 yaş arasındaki çocukları kapsar. İlkokul eğitimi Birleşik Krallık eğitim sistemi içinde birinci ve ikinci temel aşamalardan oluşur.

İngiltere’deki ilkokullar bazen Bebek ve Genç seviyelerine ayrılmıştır. Bu durumda, Bebek seviyesi (Key Stage 1) 5 ila 7 yaş arasındaki çocukları kapsarken, Junior seviyesi (Ana Aşama 2) 7 ila 11 yaş arasındaki çocukları kapsar. Bu ayrı okullar genellikle aynı yerde bulunur.

İngiltere’deki ilkokullarda yıl grupları şu şekildedir:

 • R Yılı (Başlangıç) (4 – 5 yaş)
  1. Yıl (5 – 6 yaş)
  1. Yıl (6 – 7 yaş) – Key Stage 1 için SAT sınavının yapıldığı yıl
  1. Yıl (7 – 8 yaş)
  1. Yıl (8 – 9 yaş)
  1. Yıl (9 – 10 yaş)
  1. Yıl (10 – 11 yaş) – Anahtar Aşama 2 için SAT sınavının yapıldığı yıl

Bu yıllar, çocukların okulda hangi sınıflarda olduğunu ve hangi dönemlerde hangi sınavların yapıldığını belirtmek için kullanılır. SAT (Standards and Testing Agency) sınavları, öğrencilerin akademik ilerlemelerini değerlendirmek amacıyla yapılan standartlaştırılmış testlerdir.

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere'de 7. ve 8. sınıflar

Birleşik Krallık’ta, 7. ve 8. sınıflar orta öğretimin ilk iki yılıdır. Bağımsız okullarda, bazılarında bu sınıflar Junior School’a dahil edilirken diğerlerinde Senior School’un bir parçasıdır.

Birleşik Krallık okul sisteminde, tüm öğrenciler İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, İnsanlık (tarih, coğrafya vb.) ve Modern bir Dil öğrenirler. Bu derslerin yanı sıra, her okulun seçmeli dersleri vardır ve öğrenciler ilgi duydukları birkaç konuyu seçebilirler. Seçmeli dersler arasında Sanat, Müzik, Drama, Latince, Spor Bilimi, Tasarım Teknolojisi, Bilgisayar Bilimi gibi alanlar bulunabilir.

Bazı okullarda, 7. sınıf öğrencileri Ortak Giriş Sınavı’na girerler. Bu sınavlar genellikle Kasım, Ocak ve Mayıs/Haziran aylarında yapılır. Junior School’dan Senior School’a geçiş (8. sınıftan 9. sınıfa) bu okullardaki Ortak Giriş Sınavı sonuçlarına bağlı olabilir. Bu sınavlar, öğrencilerin akademik performansını değerlendirmek ve uygun seviyedeki okullara yerleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenir.

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere'de 9. Sınıf

9. yıl Birleşik Krallık okul sisteminde oldukça önemli bir yıldır. Bu yıl, öğrencilerin Junior School’dan Senior School’a geçiş yaptığı ve GCSE (Genel Ortaöğretim Sertifikası) programı için önemli bir temel oluşturduğu bir noktadır.

9.yıl, öğrencilerin İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, İnsanlık (tarih, coğrafya gibi) ve Dilleri (genellikle İngilizce dışında bir dil) gibi temel dersleri öğrendikleri bir dönemdir. Bunun yanı sıra, her okulun sunduğu seçmeli derslerden birkaçını seçme imkanına sahiptirler. Bu seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

10.yıl aynı zamanda öğrencilerin ileride alacakları GCSE sınavlarına hazırlık sürecinin başlangıcıdır. GCSE programı, 14-16 yaş aralığındaki öğrencilerin aldığı ulusal sertifikasyon programıdır ve genellikle 9. yılda başlar. 9. yılın başarısı, öğrencilerin ilerideki eğitim ve kariyer hedefleri için önemli bir adımdır. Bu nedenle, 9. yıl öğrenciler için gelecekteki başarılarına temel oluşturan önemli bir yıldır.

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere'de orta öğretimin son iki yılı olan 10. ve 11. sınıflar,

Birleşik Krallık’ta orta öğretimin son iki yılı olan 10. ve 11. sınıflar, öğrencilerin GCSE (General Certificate of Secondary Education) sınavlarına hazırlandıkları dönemlerdir.

GCSE programı süresince öğrenciler, genellikle 9 ila 12 ders arasında eğitim alırlar. Bazı dersler zorunludur, örneğin İngilizce, Matematik, 2 veya 3 Fen Bilimleri, Tarih/Coğrafya, Modern Bir Dil gibi. Diğer dersler ise öğrencilerin yetenekleri ve tercihlerine göre seçilir. 2 yıllık GCSE programının sonunda, öğrenciler her derste yapılan sınavlara girer ve başarılı olduklarında GCSE Sertifikalarını alırlar.

Seçilen dersler ve GCSE sonuçları, öğrencilerin ileri çalışmaları (A-Level veya IB) ve üniversite kabulleri için önemlidir. Bu nedenle, GCSE programı öğrencilerin akademik gelecekleri açısından büyük bir öneme sahiptir.

Ayrıca, bazı okullar 11. sınıfta yoğun bir 1 yıllık GCSE programı sunar. Bu program, Birleşik Krallık’ta okul eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu yoğun kurslar, kendi ülkelerinde uygun akademik düzeye sahip olan 15 yaş ve üzeri öğrenciler için geçerlidir. Bu programda daha az sayıda konu çalışılır (maksimum 6).

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) programı ise uluslararası öğrencileri A-Level veya IB’ye hazırlar. Bu programda öğrenciler, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri dahil olmak üzere genellikle 5 ila 7 ders çalışırlar. Her okulun, IGCSE öğrencileri için mevcut derslerin bir listesi bulunur. 11. sınıfın sonunda öğrenciler çalıştıkları her konuda sınava girerler ve IGCSE sertifikalarını alırlar.

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere'de üniversiteye hazırlık için 12. ve 13. sınıflar

İngiltere’deki okul sisteminde, üniversiteye hazırlık için 12. ve 13. sınıflar önemli bir dönemdir. Bu sınıflarda öğrenciler, A-Level (Advanced Level) veya Uluslararası Bakalorya (IB) programlarına katılabilirler.

A-Level programı, öğrencilerin 16 yaşında başladığı ve genellikle 2 yıl süren bir programa dayanır. Öğrenciler, genellikle üniversitede okumak istedikleri alana odaklanarak 3 veya 4 konuda uzmanlaşırlar. A-Level sınavları devlet tarafından düzenlenen sınavlardır ve tüm Birleşik Krallık üniversiteleri ve dünya çapındaki kurumlar tarafından kabul edilir. 13. sınıfın sonunda, öğrenciler her ders için yapılan sınavlara girer ve A-Level sertifikalarını alırlar.

Uluslararası Bakalorya (IB) programı ise bazı bağımsız okullarda sunulan bir seçenektir. Öğrenciler, 3 veya 4’ten fazla konuda eğitim alabilirler. IB programı, 3 dersi daha yüksek seviyede (Higher Level – HL) ve 3 dersi standart seviyede (Standard Level – SL) olmak üzere toplamda 6 konu üzerinde çalışmayı içerir. Ayrıca, IB programı, Bilgi Teorisi (Theory of Knowledge – TOK), Genişletilmiş Deneme (Extended Essay – EE) ve Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet (Creativity, Activity, Service – CAS) gibi zorunlu bileşenleri içerir. Öğrenciler, derslerin sonunda her konuda yazılı sınavlara girerler ve IB diploma sertifikasını alırlar.

Her iki program da öğrencileri üniversiteye hazırlamakta ve dünya çapında kabul görmektedir. Hangi programın tercih edileceği öğrencinin ilgi alanları, hedefleri ve okulun sunduğu seçeneklere bağlıdır.

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere'de üniversiteye hazırlık kursları

Uluslararası öğrenciler, 17 yaşından itibaren A-Level veya IB programları yerine bir yıllık hazırlık programlarını tercih edebilirler. Bu hazırlık kursları, özel sınavlara yönlendirerek A-Level veya IB yerine geçerliliği olan bir sertifika sağlar. Bu hazırlık kursları, genellikle üniversitelerle ortaklıkları olan kolejlerde sunulur ve üniversiteler tarafından tanınır.

Bunun yanı sıra, bazı üniversiteler kendi derece programlarına yönlendiren hazırlık kursları sunmaktadır. Bu tür hazırlık kursları, öğrencileri üniversite eğitimine daha spesifik bir şekilde hazırlamayı hedefler.

Bright World gibi kuruluşlar, çeşitli kolejler ve Pathway sağlayıcılarıyla ortaklıklara sahip olabilir ve öğrencilerin Londra ve Birleşik Krallık genelindeki Foundation ve Diploma kurslarına yerleştirilmelerine yardımcı olabilirler. Bu tür kuruluşlar, uluslararası öğrencilere uygun hazırlık kurslarını bulma ve başvuru süreçlerinde rehberlik etme konusunda destek sağlarlar.

Bu hazırlık kursları, öğrencilere akademik, dil ve kültürel becerileri geliştirme fırsatı sunarak üniversiteye geçişlerini kolaylaştırmayı amaçlar.

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere'de Lisans Eğitimi

Birleşik Krallık’ta lisans derecesi genellikle üç yıl sürer ve çoğu derece programı onur düzeyinde verilir. Lisans derecelerinin örnekleri arasında BA (Sanat Lisansı), BEng (Mühendislik Lisansı) ve BSc (Fen Bilimleri Lisansı) yer alır.

Devlet kolejleri, bazı 2 yıllık mesleki diplomalar sunarak bir derece programının ilk ve bazen ikinci yılından muafiyet sağlar. Bu sayede öğrenciler daha hızlı bir şekilde bir lisans derecesine geçebilirler. Ayrıca, bazı özel eğitim kolejleri, üniversitenin birinci yılına eşdeğer bir yıllık diploma programı sunar. Bu programı tamamlayan öğrenciler, bazı üniversitelerde ikinci yıl giriş hakkı kazanabilirler.

Cambridge University gibi üniversiteler, yüksek akademik standartları ve dünya çapındaki prestiji ile bilinir. Cambridge’de lisans eğitimi de üç yıl sürer ve çeşitli lisans dereceleri sunulur. Cambridge University’ye kabul süreci son derece rekabetçidir ve başvuranların akademik başarıları, mülakatlar ve diğer değerlendirme yöntemleri dikkate alınır.

Lisans eğitimi, öğrencilere seçtikleri alanlarda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırır ve mezunlarını mesleki ve akademik hayatta başarılı kılar.

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere'de Lisansüstü Eğitim

Birleşik Krallık’ta lisansüstü eğitim programları genellikle yoğundur ve diğer ülkelere kıyasla daha kısa sürede tamamlanır. Yüksek lisans derecesi tamamlanması genellikle 12 ay sürer ve örnek olarak MA (Master of Arts) ve MEng (Master of Engineering) verilebilir. MBA (İşletme Yüksek Lisansı) ise daha yüksek profilli bir lisansüstü program olup genellikle 2 yıl sürer. MBA adayları genellikle en az 2 yıllık yöneticilik deneyimiyle başvururlar ve başarılı bir geçmişe sahip olmaları beklenir.

Birleşik Krallık’ta doktora derecesi ise araştırma odaklı bir program olup süresi 2 ila 7 yıl arasında değişebilir. Doktora programı öğrencilere bağımsız araştırma yapma ve derinlemesine bir konuda uzmanlaşma fırsatı sunar. Doktora adayları genellikle lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır ve seçtikleri alanda özgün bir araştırma projesi gerçekleştirmek için çalışırlar.

Lisansüstü eğitim, öğrencilere daha ileri düzeyde bilgi ve uzmanlık sağlar ve akademik ve profesyonel kariyerlerinde önemli bir adım olarak kabul edilir.

İngiltere’de üniversite eğitimi

İngiltere’de üniversite eğitimi kaç yıl sürmektedir? İngiltere’de üniversite eğitimi, seçilen programa ve bölüme göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle aşağıdaki gibi sürelere sahiptir: Lisans Programları: Genellikle

Avrupa’da Lisans Tamamlama

Günümüzde pek çok öğrenci, lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra kariyerlerini şekillendirmek, farklı kültürleri deneyimlemek veya daha iyi eğitim imkanlarına erişmek amacıyla yurt dışı eğitim alternatiflerini araştırmaktadır.